برگزاری کنگره در سطح دانش‌آموزی
1395/11/26

به اطلاع کلیه دانش‌آموزان علاقه‌مند به پژوهش می‌رساند این کنگره در سطح دانش‌آموزی نیز برگزار می‌گردد که می‌توان از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیت های جاری کنگره نیز باشند.

اطلاعات بیشتر را از طریق پوستر دانش‌آموزی در همین بخش کسب نمایید.