شرکت در وبینار اختتامیه کنگره
1399/09/02

پژوهشگران گرامی می توانند در روز سه شنبه مورخ 4 آذرماه 1399ساعت (8:45) صبح با ورود به لینک زیر در مراسم برگزاری کنگره شرکت نمایند:

https://live21.ir/official/ganjineh  

لینک میهمانان خارجی: 

https://live21.ir/official/ganjineh1