برگزاری کنگره در سطح پژوهشی
1398/08/11

به اطلاع کلیه علاقه‌مندان به پژوهش می‌رساند این کنگره در سطح پژوهشی نیز برگزار می‌گردد که می‌توان از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیت های جاری کنگره نیز باشند.

اطلاعات بیشتر را از طریق پوستر پژوهشی در همین بخش کسب نمایید.